• HOTLINE:

    0938 737 922

Đầu Phun Nozzle Viking

Liên hệ
Nhóm Sản Phẩm: Đầu Phun Viking
  • Áp lực tối đa: 175 psi (12 bar)
  • Tiêu chuẩn: UL/FM

Chưa có nhận xét nào