• HOTLINE:

    0938 737 922

Đầu Phun Khô Viking

Liên hệ
Nhóm Sản Phẩm: Đầu Phun Viking
  • Áp lực: 175 psi (12 bar)
  • Loại phản ứng: Thường/ Nhanh
  • Ứng dụng: Kho lạnh
  • Hệ số K lên tới K16.8 (ESFR)
  • Tiêu chuẩn: UL/FM

Chưa có nhận xét nào