• HOTLINE:

    0938 737 922

Đầu phun Sprinkler Tyco hở dạng tiếp xúc A & B

Liên hệ
Nhóm Sản Phẩm: Đầu Phun Tyco

Issue A and B Exposure Protection Sprinklers, Window Type

Approvals
The Issue A and B Window Type Exposure Protection Sprinklers are UL Listed and FM Approved.

Chưa có nhận xét nào