• HOTLINE:

    0938 737 922

Đầu Phun Sprinkler Tyco Định Hướng Tự Động

Liên hệ
Nhóm Sản Phẩm: Đầu Phun Tyco

Type EA-1 ProTEcTosPrAy Directional spray Nozzles, Automatic, Medium Velocity

Approvals
UL and C-UL Listed. FM Approved.

Chưa có nhận xét nào