• HOTLINE:

    0938 737 922

Đầu phun Sprinkler Tyco dạng hở tốc độ cao HV

Liên hệ
Nhóm Sản Phẩm: Đầu Phun Tyco

Type HV Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity

Approvals
The Type HV Nozzles are UL and ULC
Listed, as well as FM Approved.

Chưa có nhận xét nào