• HOTLINE:

    0938 737 922

Đầu phun Sprinkler Tyco dạng hở tốc độ cao

Liên hệ
Nhóm Sản Phẩm: Đầu Phun Tyco

Model F822 thru F834 Mulsifyre® Directional Spray Nozzles, Open, High Velocity

Approvals
The Model F822 thru F836 Mulsifyre Nozzles are UL and ULC Listed, as well as FM Approved.
The Model F822 thru F836 Mulsifyre Nozzles with Model F880 Dust Caps areULandULCListed.

Chưa có nhận xét nào